פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Support

We offer basic support for all shared hosting accounts. Please use this department if you are a member and have questions.

 Abuse

If you need to report a site hosted with us, please use this department. All requests will be handled in 24 hours or less.

 Sales

Looking to purchase an add-on for your account? Please contact our sales team.

 Technical

VPS/Dedicated Servers Support. Use this department only for VPS/Dedicated servers problems